Dnia 18 lutego br. w Barlineckim Ośrodku Kultury, z inicjatywy Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego, odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego. W spotkaniu, prócz Burmistrza Barlinka, Zastępcy Burmistrza Barlinka - Krzysztofa Paszka oraz pracowników Urzędu Gminy, udział wzięli Wójtowie, Burmistrzowie i przedstawiciele następujących samorządów: Gminy Bierzwnik, Gminy Boleszkowice, Gminy Choszczno, Gminy Dębno, Gminy Krzęcin, Gminy Lipiany, Gmina Myślibórz, Gminy Nowogródek Pomorski, Gminy Pełczyce, Gminy Przelewice, Gminy Trzcińsko-Zdrój, Powiatu Choszczeńskiego, Powiatu Myśliborskiego oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Lider Pojezierza.
           Kontrakt Samorządowy to umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa, a samorządami. W naszym przypadku jest to czternaście samorządów z powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego i pyrzyckiego. Kontrakt umożliwi nam pozyskanie funduszy unijnych w trybie pozakonkursowym.
           Podczas spotkania przedstawiciele firmy doradczej, zaprezentowali projekt Kontraktu Samorządowego - Lider Pojezierza. Omówiono poszczególne planowane do realizacji projekty - na łączną kwotę aż 459 mln złotych oraz warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać finansowanie ze środków unijnych. Zaznaczono, że podczas negocjacji z Marszałkiem Województwa planowana kwota może się zmienić.
           W kolejnej części spotkania, przedstawiono zebranym propozycję wspólnego stanowiska w sprawie Specjalnej Strefy Włączenia - czyli niekorzystnego dla Powiatu Myśliborskiego, podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowano również wstępną koncepcję projektu pn. „Trasa Tysiąca Jezior - Międzynarodowa Trasa Rowerowa". Trasa początek bierze w Osinowie Dolnym i biegnie równoleżnikowo do granic województwa przez najbardziej malownicze obszary pojezierzy. Punktami węzłowymi są m.in. Trzcińsko Zdrój, Myślibórz, Lipiany Barlinek, Pełczyce, Choszczno.
           Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie Pana Ireneusza Kostki - Kierownika Biura Stowarzyszenia Lider Pojezierza, który przekazał informacje na temat planów stowarzyszenia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
           Spotkanie było elementem prac prowadzonych przez Gminę Barlinek w celu jak najlepszego przygotowania się do wykorzystania funduszy z budżetu unijnego 2014-2020. Kontrakt Samorządowy, koncepcja Międzynarodowej Trasy Rowerowej oraz środki Stowarzyszenia Lider Pojezierza to nasze szanse rozwojowe - dlatego spotkanie było tak ważne.