Drukuj
Odsłony: 1001

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka w poszczególnych okręgach, przedstawia protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych radnych Młodzieżowej Rady wraz z nazwami okręgów wyborczych.

Burmistrz Barlinka przekazał protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Protokół - wyniki głosowania