06 maja w Urzędzie Miejskim w Barlinku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Lions Club Barlinek, w sprawie modernizacji placu zabaw w Parku Jordanowskim przy ul. Lipowej. LC Barlinek dokona zakupu oraz montażu urządzeń zabawowych za kwotę 41 tys. zł. Planowane zakończenie prac wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem to czerwiec przyszłego roku.