Podpisanie umowy w sprawie wodociągu dla Mostkowa

22 maja 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Płonia Sp. z o.o. w Barlinku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Zachodniopomorskiego o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w m. Mostkowo" w ramach którego zostanie wybudowane łącznie ok.1,1 km sieci wodociągowej.
Wartość umowna przedsięwzięcia wynosi 187.408,70 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 93.704,00 zł.
Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Przedsiębiorstwa umowę podpisał Prezes Zarządu Ryszard Kuroch. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego.
Jest to druga umowa w ostatnich 12 miesiącach z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Pierwszą podpisaną umową była umowa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Nowa Dziedzina do miejscowości Dziedzice" w ramach którego wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ok. 4 km. Wartość umowna tego przedsięwzięcia wynosiła 701 300,40 zł netto, przyznana kwota pomocy w wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 350 650,00 zł. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości wody w miejscowościach Dziedzice, Stara Dziedzina i Żelice mieszkańcy których byli zaopatrywani w wodę z ujęcia Stara Dziedzina gdzie występuje podwyższony poziom azotanów w wodzie.