Drukuj
Odsłony: 1229
We wsi Dziedzice dnia 10 czerwca br. uruchomiona została oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice. Inwestycja oprócz tego, że ułatwi życie mieszkańcom, przyczyni się również do ochrony środowiska.

Pierwotnie inwestycja miała ruszyć dopiero w 2015 roku, jednak dzięki unijnej dotacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013, budowa rozpoczęła się wcześniej. Koszt ogólny inwestycji to 1,4 mln złotych, część środków pochodziła z Gminy Barlinek.

Oczyszczalnia ścieków już kiedyś funkcjonowała w miejscowości Stara Dziedzina (niedaleko Dziedzic) została jednak rozebrana w tzw. okresie, popegeerowskim.. Po przeanalizowaniu sytuacji, podjęto decyzję, że oczyszczalnia ścieków tym razem powstanie w Dziedzicach. Obecnie będzie oczyszczać ścieki Starej Dziedziny, docelowo planowane jest podłączenie Dziedzic i okolic. Lokalizacja oczyszczalni ścieków została skonsultowana z mieszkańcami Dziedzic.

 

loga

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
projekt pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina - Dziedzice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013