16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Inspektorzy Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM w Barlinku Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, która wygrała przetarg na realizację projektu. Przedsięwzięcie zakłada podjęcie prac termomodernizacyjnych mających na celu znaczne obniżenie zużycia energii w następujących obiektach użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Jeziorna 12) Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku (ul. Strzelecka 29), Przedszkole Miejskie Nr 2 (ul. Podwale 10 i 11) i kompleks przy ul. Kombatantów (ul. Kombatantów 3). Prace obejmą ocieplenie ścian i dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, okien i drzwi, a także montaż kolektorów słonecznych. Inwestycja ma na celu uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej budynków i wyeliminowanie strat energii. Termomodernizacja zapewni osiągniecie właściwej wartości wskaźników zapotrzebowania na ciepło, pozwoli zmniejszyć zużycie materiału opałowego, którego spalanie jest głównym czynnikiem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Projekt poprzez zmniejszenie zużycia materiałów opałowych przyczyni się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków poprzez oszczędność kosztów energii. W kompleksie oświatowym na ul. Kombatantów wykonane zostało ocieplenie stropodachów, rozstawione jest rusztowanie, w dalszej kolejności kładziona będzie nowa elewacja. W pierwszym z budynków przedszkola na ul. Podwale również zostało wykonane ocieplenie stropodachów, dodatkowo w tym budynku wykonany został już dach oraz połowa elewacja. Na hali sportowej przy SP Nr 1 zdemontowane są już stare instalacje, kładzione są nowe, wstawiane są również nowe okna, a w dalszej kolejności kładziony będzie dach. W OPS postawione są rusztowania, robiona jest nowa elewacja i centralne ogrzewanie. Prace we wszystkich obiektach trwają równolegle. Kolejna, druga konferencja ws. postępów w realizacji projektu przewidziana jest na wrzesień 2015 r. Etapy realizacji projektu śledzić można na bieżąco na stronie www.barlinek.pl/termomodernizacja_eog

Wartość inwestycji to ok. 6.254.200 zł. Wysokość przyznanej dotacji wynosi ok. 2.622.600 zł.