Rok 2015 jest rokiem wyjątkowym, został on ogłoszony przez Prezydenta RP rokiem odrodzonej polskiej samorządności. 25 lat temu, 8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. W konsekwencji, 27 maja odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę, a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbardziej udanych przemian minionego ćwierćwiecza.

Uroczystość upamiętniająca 25 lat samorządności w gminie Barlinek odbyła się 11 czerwca 2015 r. w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Na zaproszenie Burmistrza Barlinka - Dariusza Zielińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej - Mariusza Maciejewskiego spotkanie uświetnili swoją obecnością: Burmistrzowie: Józef Wawrzyniak, Józef Jerzy Faliński, Zygmunt Siarkiewicz, Przewodniczący Rady Ryszard Wiśniak oraz radni wszystkich kadencji samorządu gminnego. Wśród gości byli również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się od występu młodzieży ze Studia Piosenki prowadzonego przez Zbigniewa Bociana oraz koncertu Sebastiana Galbarczyka - absolwenta PSM I stopnia w Myśliborzu i laureata Konkursu Pianistycznego Muzyki Polskiej. Młodzież PG Nr 1 w Barlinku przedstawiła prezentację multimedialną pt.: „25 lat samorządu".

W dalszej części głos zabrał Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński, który przedstawił ideę spotkania oraz zwrócił się do obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych samorządowców.

Następnie głos oddano burmistrzom i przewodniczącym Rady. Każdy z nich opowiadał o swojej kadencji, oczekiwaniach jakie mieli i podjętych działaniach, a także zmianach w kraju jakie im towarzyszyły. Padło wiele słów uznania, gratulacji i podziękowań. We wszystkich wypowiedziach podkreślano wyjątkowość Gminy Barlinek, jej tempo rozwoju i zaangażowanie mieszkańców.