W piątek 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gorzowie Wlkp. Obradom przewodniczył Jerzy Korolewicz prezes Izby. Gości przywitał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Organizacji Przedsiębiorców Barlinek na czele z przewodniczącym Waldemarem Wójtowiczem. Jednym z punktów posiedzenia było omówienie stanu przygotowania do uruchomienia barlineckiego Oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej, które nastąpi w drugiej połowie roku. Dyskutowano o silnych związkach barlineckich przedsiębiorców z aglomeracją gorzowską i województwem lubuskim. Inicjatywa otwarcia Oddziału Izby ma jeszcze bardziej pobudzić rozwój przedsiębiorczości na granicy naszych województw.