Drukuj
Odsłony: 1188

Każde województwo posiada swoje idee planowania oraz realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny. Ich urzeczywistnienie jest ściśle powiązane z założeniami Kontraktu Samorządowego, które zostały omówione podczas spotkania zorganizowanego 10 lipca 2015r. w BOK „Panorama" w Barlinku, na którym została przedstawiona koncepcja kontraktu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadziła Zachodniopomorska Grupa Doradcza ze Szczecina. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilkunastu gmin: Dębno, Myślibórz, Barlinek, Choszczno, Boleszkowice, Bierzwnik, Krzęcin, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Trzcińsko Zdrój oraz Recz.

Prace, podczas których opracowano wspólną koncepcję Kontraktu rozpoczęły się 2014r., przeanalizowano kilkaset propozycji od wszystkich podmiotów.

W trakcie piątkowego spotkania gminy potwierdziły udział we wspólnej realizacji KS, a także wyznaczono osoby odpowiedzialne za zebranie informacji dotyczących projektów priorytetowych. Podczas spotkania przyjęto również do Kontraktu nową gminę Recz.

W ramach Kontraktu Samorządowego przewidziane są następujące działania m.in.: tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, zrównoważona mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, a także upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek szkolnych. Oprócz działań ogólnych, przedstawiono i wybrano również Projekty Komplementarne, a wśród nich: e-urząd przyjazny dla przedsiębiorców, odtworzenie walorów historycznych, a także „Centra Lidera Pojezierza" rewitalizację centralnych obszarów miejscowości, „Rowerem szlakiem Pojezierza" oraz poprawę bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych i mieszkańców.

Głównym celem rozwojowym Kontraktu Samorządowego jest przede wszystkim kreowanie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, odwrócenie ujemnego salda migracji wśród mieszkańców gmin, ograniczenie skutków peryferyjnego położenia obszaru dla poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz efektywne gospodarowanie zasobami na rzecz ochrony bogatego dziedzictwa przyrodniczego mianownikiem wzmacnianie roli zróżnicowanego dorobku kulturowego.