2.10.br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku, który został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.

Zgromadzonych powitała Katarzyna Budzeń, która wprowadziła zgromadzonych w tematykę konferencji. Na pytania dziennikarzy odpowiadali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, wiceburmistrz Krzysztof Paszek, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UM Janusz Zubyk, inspektorzy Janusz Mickiewicz i Waldemar Kościukiewicz oraz przedstawiciele firmy Przedsiębiorstwo Budowlane JPG Sp. z o.o, Elżbieta Galińska i Grzegorz Józefowicz -  wykonawcy inwestycji. W czasie spotkania omówiono zakres wykonanych prac na poszczególnych obiektach objętych projektem.

 
Zadanie nr 1 - Termomodernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Kombatantów 3

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 70%.
-        Na ukończeniu jest ocieplenie ścian powyżej terenu - pozostał do ocieplenia  jeden segment obiektu oraz jedna ściana sali gimnastycznej.
-        Ocieplenie ścian poniżej terenu wykonane zostało w ok. 30%.
-        Ze stolarki okiennej pozostała do wymiany połowa okien w hali gimnastycznej.
-        Zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna. Trwają prace instalacyjne centralnego ogrzewania w hali sportowej.
-        Prace związane z ociepleniem i pokryciem dachów zostały wykonane w ok. 45%.
-        Przewiduje się oddanie do eksploatacji hali gimnastycznej do końca października.
-        Pozostałe prace, dotyczące przede wszystkim ocieplenia ścian poniżej poziomu terenu, pokrycia dachu i drobnych remontów zostaną zakończone do końca grudnia.


Zadanie nr 2 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale 9

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 95%.
-        Do wykonania pozostało wylanie tarasu zewnętrznego.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.


Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Podwale
11

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 40%.
-        Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki, instalacją ciepłej wody użytkowej wraz z solarem oraz centralnego ogrzewania.
-        Z dniem 1 września rozpoczęła się normalna eksploatacja obiektu.
-        Obecnie trwają prace dotyczące ocieplenia ścian budynku oraz ocieplenia i pokrycia dachu.
-        Zakończenie ocieplenia ścian planowane jest do końca listopada, a dachu do końca grudnia.


Zadanie nr 4 - Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

-        Stan zaawansowania robót na koniec września szacowany jest na ok. 85%.
-        Zakończona została wymiana stolarki oraz wymiana centralnego ogrzewania.
-        Wykonywana jest ocieplenie i renowacja elewacji oraz ocieplenie dachu. Uruchamiana jest instalacja ciepłej wody użytkowej z solarem.
-        Zakończenie robót przewidywane jest do końca października - w listopadzie wykonywane będą roboty porządkowe.


Zadanie nr 5 - Termomodernizacja hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1

-        Stan zaawansowania robót  na koniec września szacowany jest na ok. 90%.
-        Wymieniona została stolarka oraz zamontowana została instalacja nawiewno-wywiewna i instalacja centralnego ogrzewania
-        Na ukończeniu zostało ocieplanie jednej ściany oraz naprawy schodów i murków.
-        Zakończenie prac termomodernizacyjnych przewidywane jest do końca października.
-        Do końca października przewidywane jest także zakończenie prac remontowych obejmujących m. in. przełożenie parkietu, remont korytarza, szatni, sanitariatów oraz umywalni i przekazanie hali sportowej do eksploatacji.

Prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym harmonogramem bez znaczących odstępstw.

 

Logo funduszu eea grants

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pochodzących z Lichtensteinu, Islandii i Norwegii.