3 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim. Okazją do spotkania były zmiany osobowe w zespole. Pracującego dotychczas p. Bolesława Karpińskiego, który był reprezentantem organizacji pozarządowych zastąpiła p. Ewa Musolf. Omówiono również sprawy dot. przyszłorocznego budżetu oraz dotychczasowe działania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy i bezpieczeństwa dzieci.