Praktyka ostatnich lat dowodzi, że udział mieszkańców w życiu gminy jest coraz bardziej aktywny. Dzięki czemu samorząd nie tylko zaspokaja potrzeby obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także potrzebę udziału w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Dlatego 25 listopada 2015r. o godzinie 17.30 w „Pensjonacie pod Łabędziem", podczas spotkania Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, odbyły się konsultacje dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Barlinek.

Na spotkaniu Dariusz Zieliński, burmistrz Barlinka przedstawił materiały wypracowane przez Zespół ds. Strategii. Oprócz celów strategicznych, wizji i misji, zachęcił do składania wniosków projektowych, na bazie których zostanie ostatecznie opracowany Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny, który będzie podstawą do uzyskania środków zewnętrznych. Będzie on również stanowił drogowskaz dla działań związanych z rozwojem naszej gminy. Ważne jest by dokument był spójny i przedstawiał rzeczywiste plany gminy.


Przypominamy, że o materiałach dotyczących Strategii Rozwoju wypracowanych przez Zespół ds. Strategii podczas warsztatów prowadzonych przez Marka Jefremienko, można przeczytać na naszej stronie.