W środę 12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Barlinku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Januszem Paszczakiem i Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mostkowie Romanem Wilkiem. Dotyczyło ono włączenia jednostki OSP w Mostkowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W spotkaniu uczestniczył także Mariusz Kuziel - Prezes OSP w Barlinku.

OSP w Mostkowie dysponowana będzie do realizacji działań ratowniczych na terenie macierzystej miejscowości, Gminy Barlinek, powiatu myśliborskiego i województwa zachodniopomorskiego (w ramach odwodu operacyjnego).

OSP w Mostkowe liczy 12 czynnych strażaków.