Drukuj
Odsłony: 9262

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystępuje do kontynuacji inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. W tym celu w dniu 12 lutego br. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku „A" - segment 1 i 2. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli finansowego wsparcia do kwoty 1 447 236, 51 zł. Budynek składać będzie się z 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 025,80 m2. Projekt zakłada powstanie lokali trzypokojowych i dwupokojowych. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane będą „pod klucz". Budowa planowana jest w latach 2016-2017, a zasiedlenie budynku przewidziane jest w miesiącu sierpniu 2017 r.

Szansę na nowe M mają najemcy lokali komunalnych. Mieszkańcy będą mieli możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie.

Na dzień dzisiejszy, na podstawie wniosków złożonych przez najemców stworzona została baza osób zainteresowanych przedmiotową zamianą.