Drukuj
Odsłony: 5119

Już niebawem w Barlinku zostanie uruchomiony oddział Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej. W związku z tym 2 marca br. odbyła się konferencja w Barlineckim Ośrodku Kultury „Panorama". Spotkanie zostało zorganizowane przez Władze Barlinka oraz przez ZIPH. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. lokalni przedsiębiorcy oraz osoby, które będą do ich dyspozycji w nowopowstałym oddziale ZIPH.

Podczas spotkania zaprezentowane zostało miejsce, w którym będzie znajdował się oddział, jest to budynek po byłej aptece przy ul. Niepodległości (naprzeciw Rynku). Przedstawiono również zakres działania oddziału oraz możliwości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Osi Priorytetowej „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie".

Przypominamy, że powstanie oddziału jest wynikiem rozmów, które miały miejsce 11 lutego br. pomiędzy przedstawicielami Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej oraz przedstawicielami Gminy Barlinek. W trakcie spotkania omówiono potencjał gospodarczy Barlinka oraz dominujące branże, do których należą przemysł i turystyka. Podjęto wówczas dyskusję o możliwości uruchomienia oddziału ZIPH w Barlinku.

Wsparcie i wzmocnienie aktywności przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań to jeden z ważniejszych celów strategicznych, jakie wyznaczyła sobie Gmina Barlinek na najbliższe lata, w związku z tym projekt wpisuje się w plany strategiczne gminy.