BURMISTRZ BARLINKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadań publicznych Gminy Barlinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

•  Ogłoszenie o konkursie (pdf)

•  Załącznik Nr 1  -  druk oferty na realizację zadania publicznego (zip)

•  Załącznik Nr 2  -  oświadczenie do oferty (zip)