Zaproszenie - Centrum Informacji Natura 2000

Najcenniejsze i najciekawsze przyrodniczo tereny znajdujące się w okolicach Barlinka, objęte zostały ochroną. Powołano Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, obszar Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie oraz Puszcza Barlinecka. W Polsce zostało utworzonych wiele takich obszarów. Dlatego też, aby przybliżyć o nich informacje, utworzone zostało Centrum Informacji Natura 2000 z siedzibą w Krakowie. Centrum zaprasza do skorzystania z prowadzonych bezpłatnych usług.

Uruchomiono także stronę internetową www.misjanatura.fwie.pl, na której udostępniane są dane dotyczące obszarów Natura 2000 oraz wiadomości o podejmowanych działaniach i ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Celem centrum jest zapewnienie informacji, dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000, wszystkim zainteresowanym. Istnieje również możliwość zgłaszania swoich uwag, pytań za pomocą formularza zamieszczonego na tej stronie.

Zachęcamy do korzystania ze strony.