30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp.  Nazwa projektu  Wartość projektu (zł)  Dofinansowanie (zł)  Projektowana nawierzchnia 
 1. Przebudowa drogi we wsi Mostkowo  714 433,47  454 594  bitumiczna (asfaltowa)
 2. Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina  802 617,82  510 705  bitumiczna (asfaltowa)
 3. Budowa drogi Równo-Laskówko  2 476 240,02  1 575 631  bitumiczna (asfaltowa)
 4. Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina  714 336,59  454 532  bitumiczna (asfaltowa)
   Razem  4 707 627,90  2 995 462  

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.