Drukuj
Odsłony: 9209

30 maja br. Gmina Barlinek podpisała cztery umowy o przyznanie unijnego dofinansowania na budowę i przebudowę dróg wiejskich. Łączna wartość inwestycji sięga prawie 4 milionów 708 tys. zł. a dofinansowania ok. 3 mln zł. Prace na drogach rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą w 2017.

Środki unijne pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Lp. Nazwa projektu Wartość projektu (zł) Dofinansowanie (zł) Projektowana nawierzchnia 
 1.Przebudowa drogi we wsi Mostkowo 714 433,47 454 594 bitumiczna (asfaltowa)
 2.Przebudowa drogi do wsi Nowa Dziedzina 802 617,82 510 705 bitumiczna (asfaltowa)
 3.Budowa drogi Równo-Laskówko 2 476 240,02 1 575 631 bitumiczna (asfaltowa)
 4.Przebudowa drogi we wsi Stara Dziedzina 714 336,59 454 532 bitumiczna (asfaltowa)
  Razem 4 707 627,90 2 995 462 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu budowę lub modernizację dróg lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.