Uroczyste otwarcie Ogródka Jordanowskiego

06 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Lipowej w Barlinku. Gośćmi specjalnymi wydarzenia były Królowa Puszczy Barlineckiej Aleksandra Motylewicz i Boginka Moriana Paulina Stanisławek.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Budzeń z Działu Promocji przy UM w Barlinku, po której głos zabrał Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Prezydenci Lions Club Barlinek - Zygmunt Siarkiewicz oraz Eugeniusz Drozdowski. Przecięcia wstęgi, które było jednocześnie symbolicznym otwarciem placu zabaw dokonali pomysłodawcy i realizatorzy placu zabaw oraz przedstawicielka dzieci - Helenka. Nowy Ogródek Jordanowski został również poświęcony przez ks. Andrzeja Misia z Parafii pw. Św. Bonifacego. Po części oficjalnej odbyły się gry i zabawy przygotowane przez animatorów z Barlineckiego Ośrodka Kultury.

Całkowita wartość budowy placu zabaw wyniosła około 211.300,00 zł. Zadanie finansowane było ze środków Gminy Barlinek, przy współudziale finansowym Lions Club Barlinek  w kwocie 42.000 zł. Zakres prac obejmował - rozbiórkę ogrodzenia, demontaż starych urządzeń zabawowych, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu, budowę ciągu pieszego, budowę nawierzchni placu zabaw, nowe nasadzenia krzewów i założenie trawników, montaż nowych elementów placu zabaw i małej architektury, montaż ogrodzenia oraz budowę oświetlenia. Ogródek zaprojektowała Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZY MAŁE DRZEWKA” mgr inż. Natalia Maćków ze Szczecina. Wykonawcy:  MADEX Sp. z o.o. Waldemar Borowski Barlinek – w zakresie zagospodarowania terenu, Handel i Usługi Waldemar Wrzesiński Białcz Witnica – budowa linii oświetleniowej, PUH EXPERT Marcin Mikołajczuk Słupsk – montaż urządzeń zabawowych. Inspektor Nadzoru: Witold Krasowski Barlinek. Prace na terenie Ogródka Jordanowskiego trwały od maja do lipca tego roku.