Rady ds. Seniorów powiat myśliborski

Szczecin, 29 sierpnia 2016 r. - rozpoczynają się działania inspirujące do powoływania Rad Seniorów w powiecie myśliborskim. W całym kraju funkcjonuje już kilkadziesiąt takich rad. Celem inicjatywy jest wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Boleszkowice i Nowogródek Pomorski.

Tworzenie Rad Seniorów w powiecie ma wzmocnić sprawczość i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym. Działania prowadzone są w ślad za nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (dodanie artykułu 5c, w dniu 30.11.2013 roku,) zachęcającej gminy do powoływania rad seniorów.

Z analiz wynika, że ludzie starsi chcą i potrzebują być aktywni społecznie. Mają wiedzę i doświadczenie życiowe, z którego mogą czerpać młodzi oraz aktywnie pracujący w samorządach i organizacjach lokalnych. Tym bardziej, że poziom lokalny jest najbardziej naturalnym poziomem transmisji inicjatyw podejmowanych z udziałem i na rzecz seniorów.

Od września organizujemy debaty gminne, które przyczynią się do zdiagnozowania problemów osób starszych. Rozmowy będą nacelowane na angażowanie samych zainteresowanych w kształtowanie polityk publicznych w każdej z gmin. – zapowiada Ryszard Syroka, Kierownik Projektu z ramienia organizatora Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. - W dalszym kroku odbędą się SZKOLENIA dla seniorów. Mają one umożliwić nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów. Powstałe w gminach Rady będą inspirowały, wspierały i koordynowały działania senioralne podmiotów działających w społeczności lokalnej.

Starzenie się społeczeństwa ma  dobre strony. Mądrość życiowa seniorów może mieć bezcenne znaczenie dla lokalnych władz przy podejmowaniu decyzji strategicznych związanych z rozwojem miejscowości, ale też tych drobnych np.: gdzie postawić ławkę, jak wielkiej użyć czcionki przy drukowaniu rozkładu jazdy autobusów, itp. Ważne jest więc włączanie dojrzałych wiekowo obywateli do współdecydowania o sprawach lokalnych.

Województwo zachodniopomorskie cieszy się najwyższym wskaźnikiem w Polsce dotyczącym udziału seniorów w zebraniach publicznych. Jednakże podejmowane podczas tych zebrań decyzje i ustalenia nie generują dalszych działań. Tworzenie Rad Seniorów ma tę sprawczość wspomóc, wzmocnić i ukonstytuować. Uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i politycznym zależne jest nie tylko od zdrowia, finansów, pozycji społecznej, ale także od poziomu wiedzy. Dlatego w projekcie kluczowe znaczenie mają szkolenia dedykowane seniorom, a w ich ramach przekazanie praktycznych informacji na temat funkcjonowania Rad Seniorów i wymiana doświadczeń pomiędzy radami w Polsce.

Do grudnia 2016 r. 60 seniorów weźmie udział w szkoleniach, które umożliwią nabycie wiedzy dotyczącej m.in. powoływania i funkcjonowania Rad Seniorów. Dodatkowo zostaną wypracowane i skonsultowane z radami działającymi już na terenie województwa STANDARDY DZIAŁANIA RAD ds. SENIORÓW w POWIECIE MYŚLIBORSKIM. Umożliwią one spójne funkcjonowanie rad z innymi - istniejącymi już – instytucjami i organizacjami zajmującymi się uaktywnianiem seniorów.

40 najaktywniejszych seniorów zaangażowanych w realizację projektu weźmie udział w wizytach studyjnych. Wizyty odbędą się w Szczecinie i w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo to może pochwalić się rozwiniętymi lokalnymi, jak i wojewódzką polityką senioralną. Inicjatorem powstania większości tych polityk jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, która posiada głębokie doświadczenie dotyczące włączania seniorów w szeroko rozumianą partycypację społeczną, prowadzi m.in. kluby seniora czy biuro Rzecznika Praw Osób Starszych.

* * *

Ustawa o samorządzie gminnym Art. 5c. 1. - Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. 3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej.

Projekt „Rady ds. Seniorów” - autorstwa Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Realizowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2014-2020. Potrwa do końca 2016 roku. W ramach projektu będą prowadzone działania wpierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Projekt zakłada prowadzenie debat, szkoleń, wyjazdowych wizyt studyjnych oraz - na zakończenie projektu - zorganizowanie konferencji podsumowującej zebrane doświadczenia.

Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp - działa od 1993 roku. Celem Fundacji jest rozwój, edukacja i uaktywnianie wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W ramach Fundacji działają centra i ośrodki edukacyjne oraz zespół szkół – liceum i gimnazjum. Fundacja prowadzi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i kraju. Realizuje zróżnicowane projekty - poczynając od edukacji dzieci i młodzieży, przez wspieranie osób rozpoczynających biznes, po aktywizację grup pozostających w obszarze bezrobocia i bezradności życiowej, zwłaszcza osób w wieku 50+ i 60+.

Dodatkowych informacji udziela:

Ryszard Syroka, Kierownik Projektu, tel. 515 258 506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej info: fundacjatpp.pl/projektytpp