Seniorzy na spotkaniu z Burmistrzem

Dnia 30 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych obchodów Dni Seniora, które zaplanowane zostały na dzień 21. października. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń barlineckich, a mianowicie: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Klub Seniora „Złota strzecha”, Związek Sybiraków, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Barlinecki Ośrodek Kultury.

Dyskutowano także na temat programu szczepień przeciw grypie dla seniorów „65+”. W 2017 r. zgodnie z programem szczepień finansowane będzie z budżetu gminy. Osoby zainteresowane szczepieniami zostaną zgłoszone przez organizacje seniorów.

Ponadto Burmistrz Barlinka przekazał informację na temat projektu pn. „Rady ds. Seniorów w powiecie myśliborskim” organizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp. Jest to projekt, który będzie realizowany w powiecie myśliborskim w okresie od lipca do grudnia 2016 r. i ma na celu wzmacnianie postaw partycypacyjnych wśród osób powyżej 60 roku życia. W ramach projektu będą prowadzone działania wspierające budowanie reprezentacji osób starszych w lokalnych środowiskach. Pierwsza debata odbędzie się już  8 września w Centrum Edukacyjnym „Dydaktyk” na ul. Szosowej 2.