Drukuj
Odsłony: 10910
Nowa siedziba BTBS

8 września br. w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Wolskiego, Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska i Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Zbigniew Blezień podpisali porozumienie, którego efektem będzie przeniesienie siedziby Spółki Barlineckiego TBS do budynku dawnej przychodni zdrowia, który dotychczas był własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Barlinku. Natomiast pomieszczenia obecnie zajmowane przez Towarzystwo zostaną zaadaptowane na potrzeby PGK. Po dokonaniu inwestycji oraz wyposażeniu nieruchomości w odpowiednią infrastrukturę zaspokojone zostaną potrzeby Spółek w sferze warunków pracy jak również lepszej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy.

Porozumienie mogło być podpisane po podjęciu Uchwały Nr XXV/290/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z 25 sierpnia br. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Barlinek, Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. w Barlinku, na mocy którego  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sprzeda Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznemu nieruchomość składającą się z budynków biurowo- usługowych wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu 646 obręb 2 położonej przy ul. Szpitalnej 4. Kwotę należną Przedsiębiorstwu tytułem sprzedaży ww. nieruchomości ureguluje Gmina Barlinek w formie konwersji przyszłych zobowiązań, w tym również w formie nieruchomości.