23 września w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona pamięci bohaterów września 1939 r.

W szczególny sposób przywitano honorowych gości, czyli kombatantów i wdowy po kombatantach, Urszulę Tombak, Krzysztofa Tombaka, Annę Tombak oraz BarbaręWitolda Samolej. Podczas uroczystości złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz kamieniem poświęconym pamięci Leona Tombaka, żołnierza II Rzeczypospolitej, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. W części oficjalnej spotkania, Józef Jerzy Faliński odznaczył dr Ewę Dzierbunowicz srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaczenie nadano w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego. Prezes Związku Dzieci Wojny i Kombatantów Krzysztof Wolski, wręczył podziękowania kapelanowi Związku, ks. Kryspinowi Gasiulewiczowi, za promowanie barlineckiego środowiska Dzieci Wojny i kształtowanie świadomości narodowej.

Ten dzień był wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. 22 września minęło 10 lat od chwili nadania PG nr 1 zaszczytnego imienia Bohaterów Westerplatte.