12 października 2016r. w Barlineckim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez Burmistrza Barlinka przy współpracy z Bankiem PKO BP S.A. Oddział 1 w Barlinku. Celem spotkania była promocja terenów inwestycyjnych znajdujących się na obszarze Gminy Barlinek – „Starego Tartaku” oraz „Barlineckiego Parku Przemysłowego”.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia gratulacji przez Burmistrza Barlinka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawicielom barlineckich firm, które otrzymały wyróżnienia "Lubuskiego Lidera Biznesu". Wśród wyróżnionych firm znalazły się: ESTO Sp. z o.o., Borne Furniture Sp. z o.o., INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o., Szpital w Barlinku oraz GBS Bank.

Zebrani goście wysłuchali prezentacji przygotowanych przez Bank PKO S.A., Szpital w Barlinku oraz Wyższą Szkołę Bankową. Ponadto zostały przedstawione możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przez pracownika Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Pyrzycach. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja terenów inwestycyjnych w Gminie Barlinek. Zebrani goście dyskutowali na temat możliwości zagospodarowania oraz pozyskania inwestorów na terenach znajdujących się przy ul. Okrętowej oraz na obszarach byłego tartaku.