Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o zawarciu pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

Treść listu Prezesa KRUS