W piątek 18 listopada podczas konferencji prasowej Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem w sprawie budowy drogi po dawnym torowisku, która będzie obejściem centrum Barlinka dla drogi wojewódzkiej nr 151.

Obejście będzie przebiegało od ul. 31Stycznia do ul. Pełczyckiej. Przy ul. Pełczyckiej  i 31 Stycznia zbudowane zostaną skrzyżowania, a na ul. Dworcowej i Św. Bonifacego powstaną ronda. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zbudowane zostaną na wyznaczonych odcinkach ekrany przeciw hałasowe, będzie także ograniczenie prędkości oraz nasadzenia zieleni ochronnej.

Szacunkowa wartość robót budowlanych zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi prawie 27 mln zł w 75% pokrytych ze środków województwa. Wkład Gminy to 25% tej wartości czyli ok. 6,7 mln zł oraz koszty odszkodowań za grunty zajęte na realizację tego zadania.

Po zakończeniu prac przebieg drogi 151 będącej własnością województwa ulegnie zmianie, dlatego też dotychczasowy odcinek tej drogi stanie się własnością gminy.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2017-2019.

 

Przedstawiono również temat utworzenia w Barlinku fili Wojewódzkiego Ośrodka  Ruchu Drogowego. Daje to możliwość przeprowadzania w naszym mieście państwowych egzaminów na prawo jazdy. Filia WORD będzie miała swoją siedzibę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szosowej. To na pewno wielkie ułatwienie dla mieszkańców tej części regionu, którzy do tej pory korzystali z usług WORD w Gorzowie Wlkp.

 

W konferencji udział wzięli także:  Józef Jerzy Faliński - Radny Województwa Zachodniopomorskiego,  Mariusz Norsesowicz - Wicestarosta Myśliborski, Cezary Tkaczyk - Dyrektor WORD w Szczecinie, radni miejscy, przedstawiciele Organizacji Przedsiębiorców Barlinek, prezesi gminnych spółek.

 

Reportaż telewizji TELETOP Gorzów "Trasa średnicowa i WORD w Barlinku"