Drukuj
Odsłony: 5425

W dniu 17 października Burmistrz Barlinka podpisał umowę  z firmą SANITEX Sp. z o.o. na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Flukowskiego. Jest to część zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Barlinek”. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie sześciu studzienek ściekowych w ul. Flukowskiego wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej i separatorem, przepompowni wód deszczowych, kanalizacji tłocznej oraz muldy chłonnej. Obecnie trwają prace związane z posadowieniem separatora i przepompowni ścieków w ul. Flukowskiego. Równolegle wykonywana jest mulda chłonna. Będzie ona spełniała zadanie odbiornika wód deszczowych z ul. Flukowskiego, a ponadto jest przewidziana jako odbiornik wód deszczowych dla zaprojektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej. Wykonywanie prac może wiązać się z czasowymi utrudnieniami w korzystaniu z ulic  Flukowskiego i Sportowej za co mieszkańców przepraszamy. Zakończenie prac przewiduje się do dnia  6 grudnia 2016 r.

 

W roku 2017 planowana jest kolejna inwestycja z zakresu zabezpieczenia przed skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej.

 

Oba zadania objęte są projektem „Budowa kanalizacji deszczowej w Barlinku” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Koszt realizacji projektu to 3 857 859,25 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85%, tj. 3 279 180,34 zł.

 

Baner dofinansowania