Podpisanie umowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do szkół na Górnym Tarasie 4 stycznia 2017 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński podpisał z firmą Dynniq Poland Sp. z o.o. umowę na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Kombatantów z ul. 11 listopada i ul. Widok.

W ramach zadania wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na obu skrzyżowaniach, a ponadto przebudowane zostaną przejścia dla pieszych wraz z dobudowaniem części chodnika w celu zapewnienia swobodnego dojścia do tych przejść. Wygospodarowano również miejsca dla przejazdu rowerów.

Koszt inwestycji to ok. 453.000 zł. Termin wykonania planowany jest na 31 marca 2017 r. 

 

Zobacz  PLAN SYTUACYJNY