Barlinek - nowy budynek wielorodzinny

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców, Gmina Barlinek wraz z Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przystąpiła do budowy budynku wielorodzinnego w Barlinku przy ul. 11 Listopada 14. Łącznie 20 rodzin znajdzie tutaj nowy dom. Wszystkie mieszkania realizowane są „pod klucz”. Do dyspozycji nowych lokatorów oddany będzie również plac zabaw, boksy śmietnikowe, parkingi i utwardzone ciągi piesze. Orientacyjna stawka czynszu za  m2 wynosi 5,46 zł. Przyszły najemca zobowiązany zostanie również do wpłaty kaucji w kwocie równej 12-krotności miesięcznego czynszu. Zasiedlenie planowane jest na miesiąc sierpień 2017 r.

Lokatorzy mieszkań komunalnych w Barlinku mają możliwość zamiany zajmowanych dotychczas lokali na nowe mieszkania w nowo budowanym budynku na Górnym Tarasie. Budynek mieszkalny zaprojektowano jako obiekt podpiwniczony i  czterokondygnacyjny (trzypiętrowy). Dla wszystkich mieszkań zlokalizowanych na I, II i III piętrze zapewniono balkon. W budynku, na poziomie piwnic zaprojektowano komórki lokatorskie przynależne do mieszkań, wózkownie, pomieszczenia na rowery i pomieszczenie techniczne.

Zamiana na nowy lokal to propozycja dla tzw. „solidnych” najemców, którzy chcą poprawić swoje warunki lokalowe. Oznacza to, że na nowe „M” szanse mają najemcy lokali komunalnych, którzy wywiązują się ze swoich lokatorskich obowiązków, dbają o stan techniczny lokalu, regularnie płacą czynsz, nie są uciążliwymi sąsiadami. Przy weryfikacji wniosków analizowana będzie również sytuacja dochodowa wnioskodawców i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Po przeprowadzce z obecnie zajmowanego mieszkania, pozostawiony lokal powinien być gotowy do natychmiastowego zasiedlenia, gdyż wykorzystywany będzie przez Gminę na lokale socjalne.

Osoby zainteresowane zamianą lokalu powinny wypełnić wniosek o zamianę. Wnioski wraz z wymaganymi drukami można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

1)   Urząd Miejski w Barlinku:
- p. Urszula Rudnicka, pokój nr 26, tel. 95 7465 581

 

2)   Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego:
- p. Szymon Kowalczyk, pokój nr 9, tel. 95 7462 348
- p. Helena Buczyńska, pokój nr 7, tel. 95 7462 348.

        

Wypełnione wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20 (Biuro Obsługi Klienta – parter).  Termin składnia dokumentów mija 31 marca 2017 r. Decyzje odnośnie zamiany zostaną ogłoszone do 30 czerwca 2017 r.

 

 

Nowy budynek wielorodzinny w Barlinku