Drukuj
Odsłony: 3971

 

WYBORY
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA BARLINKA
 III KADENCJI ZAKOŃCZONE!!!

 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji
 WYBRANI !!!

 

W dniu 23 marca 2017 r. (czwartek), w godz.9.00-14.00, młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oddała swoje głosy na kandydatów na Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka.

 

Obwodowe Komisje Wyborcze powołane przez samorząd szkolny po zakończeniu głosowania dokonały zliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Sporządziły i przekazały Burmistrzowi Barlinka protokóły z wyborów w poszczególnych okręgach.

 

Burmistrz Barlinka na podstawie protokółów przekazanych przez Obwodowe Komisje Wyborcze sporządził protokół ogólny zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych. Protokół zawiera w szczególności nazwiska i imiona wybranych członków Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji.

 

Burmistrz Barlinka przekazuje protokół Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku. Wyniki wyborów zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

 

Wyniki wyborów

do Młodzieżowej Rady Miasta Barlinka III Kadencji.

(Imię i Nazwisko Radnego, liczba oddanych głosów)

 

 

 Okręg wyborczy nr 1 – Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Barlinku

Lp.Nazwisko i imięLiczba głosów
1.Ubych Weronika119
2.Erling Krystian60
3.Baranowski Patryk53
4.Łentek Piotr30 Okręg wyborczy nr 2 – Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Barlinku

Lp.Nazwisko i imięLiczba głosów
1.Danisz Julianna52
2.Dadun Maciej36
3.Gadzała Mateusz28
4.Sieczkowska Maja25


 

Okręg wyborczy nr 3 – Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku

Lp.Nazwisko i imięLiczba głosów
1.Puk Błażej20
2.Ostrowski Dominik16
3.Kmuk Bartosz10

 

 

Okręg wyborczy nr 4 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku

Lp.Nazwisko i imięLiczba głosów
1.Brak kandydatów-
2.Brak kandydatów-
3.Brak kandydatów-

 

 

Dla młodych Radnych – jest to wyzwanie, ale i szansa na realizację pomysłów. Udział w pracach MRM Barlinka III kadencji to zadanie odpowiedzialne i zaszczytne, reprezentuje się przecież na tle rady młodzież ze swojej szkoły.

 

 

Pliki do pobrania:

Protokół z wyborów do MRM Barlinka

 

 

Zdzisław Kik
Kierownik Referatu Oświaty,
Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego