Drukuj
Odsłony: 8234

Jeszcze w tym roku mieszkańcy Krzynki będą mogli korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego, które zostanie wybudowane w sąsiedztwie dzisiejszego miejsca spotkań i placu zabaw.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Budżetu Gminy Barlinek oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres dofinansowanego projektu przewiduje oprócz prac budowlanych również wyposażenie boiska w podstawowy sprzęt sportowy, w tym piłki i kijki nordic walking oraz przeprowadzenie w kolejnym roku sportowych działań aktywizujących, warsztatów zdrowego odżywiania oraz festynu sportowego. Łącznie wartość projektu szacuje się na kwotę około 160 tys. zł.

Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego miejscowości Krzynka poprzez stworzenie warunków dla rozwoju współpracy i aktywności jej mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji w postaci infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz szkolenia i warsztatów.

Zgodnie z procedurą, złożony przez Gminę Barlinek wniosek o przyznanie pomocy został najpierw wstępnie oceniony przez Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 i rekomendowany do dofinansowania. Ostatecznie w dniu 20.04.2017 Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński i Skarbnik Barlinka Edyta Włodkowska w imieniu Gminy Barlinek podpisali z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu w wysokości 63,63% jego wartości.

 

 

Loga sponsorów dofinansowania

Sportowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Krzynce