Drukuj
Odsłony: 4033
Spotkanie władz Barlinka z przedstawicielami Zespołu Parków Krajobrazowych i Nadlesnictwa Barlinek w Urzędzie Miejskim w Barlinku

W dniu 28 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Barlinku odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz Nadleśnictwa Barlinek w związku z planowaną budową małej infrastruktury turystycznej na terenie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Przedsięwzięcie to jest elementem dużego projektu zatytułowanego „Budowa infrastruktury turystycznej w Parkach Krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji – II etap”. Polega ono na doposażeniu obszarów wszystkich siedmiu parków krajobrazowych naszego województwa w obiekty architektury, służące odwiedzającym je turystom i mieszkańcom oraz wspólnej ich promocji. Projekt realizowany jest wspólnie przez Województwo Zachodniopomorskie jako lidera oraz 32. partnerów (21 gmin i 11 nadleśnictw) z udziałem środków unijnych w ramach RPOWZ 2014-2020.

Pani Dorota Janicka - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z panią Justyną Sławińską - specjalistą do spraw turystyki i rekreacji przedstawiły informacje dotyczące planowanej realizacji projektu. W drugiej połowie bieżącego roku wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych i montażowych, który uzgodni szczegółowy harmonogram prac na terenie poszczególnych parków krajobrazowych. Zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale przyszłego roku.

Na terenie naszej gminy planuje się ustawienie wieży widokowej, drewnianych wiat, ławek, stołów, koszy na śmieci, tablic edukacyjno-informacyjnych, map i elementów edukacyjnych dla dzieci w miejscach atrakcyjnych turystycznie i w miejscach odpoczynku, w tym, przy szlakach pieszych wokół Jeziora Barlineckiego, przy planowanej nowej ścieżce rowerowej i na terenach wiejskich leżących w obrębie parku krajobrazowego i w jego otulinie - w Łubiance, Moczydle, Moczkowie, Niepołcku, Okuniach, i Brunkach .

W związku z tym, iż była to pierwsza wizyta przedstawicieli ZPK WZ w Barlinku, panie zainteresowane były poznaniem przyrody BGPK oraz miejsc objętych projektem. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek pan Grzegorz Ostrycharz oprowadził gości ścieżką wokół Jeziora Barlineckiego, wskazując przyszłą lokalizację infrastruktury, w tym miejsce, w którym stanie 20. metrowa wieża widokowa.

Omawiane przedsięwzięcie jest pierwszym wspólnym zadaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego został powołany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w 2012 r. w celu kierowania parkami krajobrazowymi w województwie zachodniopomorskim. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowych, jako jedyny w województwie, zgodnie z porozumieniami, był dotychczas administrowany przez Marszałka województwa lubuskiego. W związku z tym omijało go wiele ciekawych inicjatyw podejmowanych przez zachodniopomorskich „urzędników-przyrodników”. Jednak, zgodnie z otrzymanymi informacjami, stan prawny naszego Parku ma ulec zmianie, w wyniku której jego część zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym w naszej gminie, zostanie objęta zarządzaniem przez Marszałka województwa zachodniopomorskiego.