Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu jako realizator projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 pt. ,,Rodzina jest najważniejsza’’, uprzejmie informuje Mieszkańców Powiatu Myśliborskiego o możliwości skorzystania z nieodpłatnych usług poradnictwa  pedagogicznego mającego na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.

W miesiącu lipcu pedagog przyjmuje Mieszkańców Powiatu w dniu 13.07.2017 r. w godzinach od 10ºº do 14ºº, w miesiącu sierpniu – 10.08.2017 r. w godzinach od 10ºº do 14ºº.

Spotkania odbywają się w Myśliborzu w Punkcie Wsparcia Dziennego przy ul. Za Bramką 8 (parter Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu).

 Dyrektor

PCPR w Myśliborzu

 Iwona Madajczak