Na realizację projektu Gmina Barlinek złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wniosek uzyskał akceptację, i w dniu 29 września br. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
Targowisko ma stanowić zespół stoisk dla kupców sezonowych i całorocznych. Co najmniej połowa stoisk będzie przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Planuje się budowę zaplecza sanitarnego dla handlowców i kupujących. Dodatkowo wydzielone zostało miejsce przeznaczone pod kontenery na odpady. Teren będzie oświetlony i monitorowany przez kamery przemysłowe z zapisem oraz zostaną wydzielone miejsca postoju pojazdów osobowych.

 
Termin realizacji projektu: 2018 r.
Szacowana wartość projektu (zł): 1,6 mln
Źródła finansowania projektu (zł):

  • wkład własny 0,6 mln,
  • środki zewnętrzne ok. 1 mln (PROW 2014-2020).

Zakres projektu/ opis projektu:

  • wykonanie targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: śmietnik, sanitariaty,
  • wykonanie stanowisk zadaszonych,
  • wykonanie stanowisk niezadaszonych i do handlu z samochodu,
  • zagospodarowanie terenu wzdłuż ulic Długiej i 31 Stycznia w tym wykonanie jezdni, chodników, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, elementów  małej architektury.

 

Targowisko - mapa

 

logosy dofiansowania