29 września br. w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury, odbyło się uroczyste podpisanie czterech umów na realizację nowych zadań inwestycyjnych w Barlinku.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego dokumenty podpisywał – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, stronę Barlinka reprezentowali: Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska.

Umowy dotyczyły: budowy miejskiego targowiska „Mój Rynek”, szlaku przygody nad Jeziorem Barlineckim, termomodernizacji sześciu wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku i termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Szpitalnej 4.

O dwóch pierwszych projektach pisaliśmy już wcześniej, natomiast dwie ostatnie  umowy dotyczyły „Modernizacji energetycznej 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku” finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 obejmujący wspólnoty mieszkaniowe:

 • Dworcowa 7,
 • 1-go Maja 16,
 • Strzelecka 15,
 • Pełczycka 1,
 • Tunelowa 47,
 • Odrzańska 6

 

W budynkach zostaną wykonane prace w zakresie:

 • termomodernizacji tj. ocieplenia ścian i stropów,
 • modernizacji  instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Łączny koszt zadania szacowany jest na kwotę  ponad  2 mln  zł.

 

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 1.677.533 zł.  tj. 85% kosztów.

Termin realizacji projektu: maj 2018 – listopad 2019r.

 

W ramach tego programu zostanie również przeprowadzana termomodernizacja budynku biurowego  przy ul. Szpitalnej 4 w zakresie:

 • termomodernizacji budynku – ocieplenie ścian i stropów
 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizacji oświetlenia – instalacja fotowoltaiczna.

 

Wartość projektu szacowana jest na kwotę ponad 507.000 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi ponad 431.000 zł. tj. 85% kosztów.

Termin realizacji projektu: styczeń – grudzień 2018r.