Drukuj
Odsłony: 3203

Jak powinni postępować właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego?

Starosta Myśliborski, w związku z ostatnimi wichurami, przypomina, że każdy właściciel lasu jest zobowiązany,wykonywać uprzątnięcia wywrotów, wiatrołomów w ramach zaplanowanych zabiegów gospodarczych, które są zapisane w uproszczonych planach urządzenia lasu, bądź inwentaryzacji stanu lasu, a pozyskane drewno zgłaszać właściwemu terytorialnie Nadleśnictwu do ocechowania i uzyskania świadectwa legalności jego pozyskania.


Jeżeli w dokumentacji urządzeniowej lasu nie będzie zaplanowanych zrębów na ten czas na tej powierzchni, właściciele lasu muszą złożyć wniosek do Starosty Myśliborskiego o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu w przypadkach losowych (druk do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 51, II piętro oraz ze strony internetowej: https://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/122.dhtml)


Jest to bardzo skomplikowany proces. Dlatego decyzja, co należy robić na danej powierzchni leśnej musi być poprzedzona oględzinami.


Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego mogą otrzymać nieodpłatnie pomoc doradczą, której udzielają pracownicy właściwego terytorialnie nadleśnictwa. Pracownicy nadleśnictwa, prowadzący sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na wniosek właściciela lasu dokonają oględzin każdej powierzchni leśnej. Są one potrzebne, żeby móc określić, jak postępować na danej powierzchni leśnej.


Starosta sprawuje jedynie nadzór nad lasami, natomiast w kwestii uprzątnięcia właściciele niestety muszą sobie poradzić sami. Myślimy jednak, że nadleśnictwa będą w stanie każdemu właścicielowi udzielić niezbędnych informacji.

 

Informacje przygotował:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu