Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi  Ożar

W poniedziałek 05.03.2018 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i  Henryk Kolasa  reprezentujący firmę  REBUDROG Sp. z o.o.  Rębusz k. Bierzwnika  podpisali umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi we wsi Ożar". Wykonawca robót budowlanych został wybrany w przetargu  nieograniczonym. Wartość umowy wynosi: 498 550,84 zł brutto. Przebudowywany odcinek jest drogą gruntową prowadzącą od drogi powiatowej (odcinek z brukowca) do kolonii w miejscowości Ożar. Rezultatem inwestycji będzie 620 mb drogi o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa. Gmina Barlinek w dwóch ostatnich latach zrealizowała trzy podobne inwestycje na drogach gruntowych: odcinek Równo – Laskówko (2,9 km); odcinek od drogi powiatowej do miejscowości Stara Dziedzina (0,8 km) i do miejscowości Nowa Dziedzina (1,2 km). W przyszłym roku planowana jest realizacja przebudowy drogi do miejscowości Pustać w podobnej technologii.

 

Burmistrz podpisuje umowę na przebudowę drogi we wsi Ożar
 Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi Ożar.