W czwartek 29.03.2018 roku w Urzędzie Miejskim Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i Pani Beata Najmrodzka właścicielka firmy SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe podpisali umowę na przebudowę drogi w Rychnowie (etap II), która będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej Ø200 (156 mb ) wraz z wpustami deszczowymi, osadnikiem i  separatorem oczyszczającym wody deszczowe oraz na wykonaniu jezdni z nawierzchni  z kostki betonowej na odcinku 204mb o szerokości od 4 do 4,5 m. Wartość podpisanej umowy wynosi 599 868,76 zł.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zadanie będzie zrealizowane  do końca września 2018.