moment podpisania porozumienia

Zadanie polegające na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na Górnym Tarasie w Barlinku – działka nr 810/3 obręb 1 Barlinek, obejmuje w swym zakresie:

  • montaż urządzeń zabawowych tj. dwa zestawy zabawowe, zestaw sprawnościowy, karuzela dla niepełnosprawnych, huśtawka wahadłowa poczwórna, huśtawka wahadłowa oraz linarium piramida,
  • montaż ławek rekreacyjnych oraz koszy na śmieci,
  • montaż tablicy informacyjnej,
  • wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu,
  • wykonanie nasadzeń z krzewów liściastych tj. głóg pośredni, jarząb pospolity oraz kasztanowiec czerwony,
  • wysiew trawnika.

 

Zaprojektowana została nawierzchnia z piasku obejmująca powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich, pozostała część nawierzchni (poza częścią pod urządzenia i ich strefami bezpieczeństwa) pokryta trawą. Ciągi piesze, ścieżki rekreacyjne – wykonane zostaną z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, przeznaczonej do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu – HanseGrand. Teren placu zabaw otaczać będzie zieleń w postaci żywopłotu z krzewu liściastego. Wykonane zostaną nasadzenia mające za zadanie ochronę przed wiatrem, kurzem oraz spalinami.

 

Zadanie zostanie wykonane przez Gminę Barlinek przy udziale:

  1. Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, która użyczyła teren działki pod budowę placu zabaw oraz poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł;
  2. Lions Club Barlinek – który dofinansuje inwestycję, w zakresie zakupu urządzeń zabawowych o kwotę 40.000,00 zł.

 

 

W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została umowa na roboty z firmą MADEX Sp. z o.o..

Wykonanie przedmiotu zamówienia planowane jest na 15 maja 2018r.  

 

WARTOŚĆ:    

ROBOTY BUDOWLANE – 548.383,26 ZŁ
INSPEKTOR NADZORU – 3.600,00 ZŁ
POZOSTAŁE – 295,00 ZŁ

 

mapa zagospodarowania terenu