podpisanie umowy

W dniu 16 listopada Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą Pana Sebastiana Owczarza na wykonanie zadania „Budowa miejskiego targowiska przy ul. 31 Stycznia w Barlinku – Mój Rynek”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” targowisko miejskie ze stanowiskami zadaszonymi oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

  1. wykonanie niezbędnych wycinek roślinności,
  2. wykonanie placów utwardzonych o powierzchni ok. 2.345 m2 (w tym ok. 1.000 m2 kostka ażurowa),
  3. wykonanie parkingów o powierzchni ok. 664 m2,
  4. wykonanie wiat handlowych o powierzchni ok. 120m2 dla min. 12 stanowisk,
  5. wykonanie min. 12 stanowisk otwartych,
  6. wykonanie śmietnika o powierzchni ok. 14,6 m2,
  7. wykonanie sanitariatu o powierzchni ok. 7 m2,
  8. odwodnienie terenu,
  9. wykonanie oświetlenia,
  10. wykonanie elementów małej architektury.

Podane wyżej wymiary mają charakter orientacyjny.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący podstawę wykonania dokumentacji budowlanej  opracował mgr inż.  Grzegorz Salamandra.

Nadzór inwestorski przeprowadzi zespół inżynierów nadzoru pod kierownictwem mgr inż. Mirosława Byczkowskiego.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 1.690.000 zł brutto.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest we wrześniu 2019 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00005-65171-UM1600007/17 z dnia 29 września 2017 r.) w wysokości: 1.000.000 zł.

 

koncepcja targowiska