Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dzikówko

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mostkowo

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Ożar

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Płonno

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Równo

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Żydowo

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dziedzice

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Dzikowo

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jarząbki

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Krzynka

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Łubianka

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Lutówko

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Moczkowo

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Moczydło

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Okunie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Osina

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Rychnów

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Stara Dziedzina

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Strąpie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Swadzim