Drukuj
Odsłony: 1706

W dniu 12 listopada 2019 r. Burmistrz Barlinka podpisał umowę z firmą TOM-BRUK Tomasz Apoczkin na wykonanie zadania „Budowa zatok parkingowych na odcinku pasa drogowego ul. 11 Listopada w Barlinku”. W ramach tej umowy Wykonawca wykona na odcinku pasa drogowego o długości ok. 130 m:

  1. 31 miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych (w tym 5 miejsc równoległych i 26 miejsc prostopadłych),
  2. 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Dokumentację projektową opracowała firma Biuro Inżynierii Drogowej TRIAKTRISA Robert Paciorek. Nadzór inwestorski przeprowadzi Mirosław Byczkowski Spółka Cywilna.

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt przyjętej oferty to 96 874,80 zł brutto. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych Gminy Barlinek.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest w grudniu 2019 r.