Jak Państwa informowaliśmy, Gmina Barlinek uzyskała dotację na wymianę pieców na węgiel i termomodernizację budynków jednorodzinnych. Aktualnie nie ma jeszcze możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Barlinku formularzy do wypełnienia w celu uzyskania dofinansowania. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku i zostanie poprzedzone kampanią informacyjną. Wobec powyższego, informacja o możliwości pobrania stosownego wniosku i miejscu jego złożenia zostanie przekazana w ramach ww. kampanii.

UMiG