Drukuj
Odsłony: 1691

Aktualne przepisy prawa lokalnego przewidują udzielanie ulg, które stanowią pomoc publiczną, w podatkach lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w opłatach czynszu dzierżawionego mienia gminnego, w szczególności w okresie stanu epidemii w wyniku:

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się w ramach pomocy publicznej de minimis, lub pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z tytułu podatku od nieruchomości o:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami Przedsiębiorca może złożyć: