uwaga polowanie

RGN.X.6151.6.2020 Barlinek, 21.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARLINKA

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2020.67 z 15.01.2020) Burmistrz Barlinka podaje do publicznej wiadomości plan oraz terminy polowań zbiorowych w obwodzie nr 257 należącym do Koła Łowieckiego „Nemrod” w Lipianach w sezonie łowieckim 2020/2021.

Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia

          Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

Obwieszczenie PDF

Plan PDF

Mapka obwodów łowieckich PDF

 

Koronawirus

W związku  z trwającym stanem zagrożenia zakażeniem się wirusem SARS-CoV-2 przypominamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa dla mieszkańców:

MYCIE RĄK I STOSOWANIE DEZYNFEKCJI

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W sytuacji, gdy dostęp do wody i mydła jest utrudniony, środki do dezynfekcji rąk stanowią główny i odpowiedni sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że właściwą dezynfekcję skóry zapewniają płyny lub żele sporządzone na bazie alkoholu minimum 60%.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ  

1,5 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych.

Na czym polega? Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej np. w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba wciąż obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Ważne! Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nos.

KWARANTANNA

Na czym polega?

Od 2 września 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni – przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

Ograniczenie dotyczy: organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Na czym polega?

 • W strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na otwartej przestrzeni.
 • W strefie żółtej imprezy mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze.
 • W strefie zielonej zniesiony został limit osób uczestniczących w wydarzeniach na świeżym powietrzu, a wymagana bezpieczna odległość między uczestnikami została zmniejszona z 2 do 1,5 m. Uczestnicy powinni zakrywać usta i nos, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób. W strefie zielonej w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje limit 50% miejsc, z koniecznością ich naprzemiennego zajmowania. Jest też obowiązek zakrywania ust i nosa.

Wykaz aktualnych ograniczeń dla obszaru czerwonego i żółtego

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega?  Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Ile osób może wejść na pokład?

Danym środkiem transportu można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 • 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.
 • 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy czym co najmniej połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? Na cmentarzu nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników. Obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.

Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym można uczestniczyć bez ograniczeń.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

Jeżeli wydarzenie o charakterze religijnym odbywa się na zewnątrz, obowiązuje zasada 1,5 m dystansu lub obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego.

TEATRY, OPERY, KINA I MUZEA

W imprezach kulturalnych i rozrywkowych może uczestniczyć więcej niż 150 osób - obowiązuje jednak określony reżim sanitarny.

 • W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych może być zajęte co drugie miejsce na widowni (nie więcej jednak niż 50% miejsc). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie muszą zachować odległość minimum 1,5 m od innych osób. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.
 • Na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) może być zajęte co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie (nie więcej jednak niż 50% miejsc dla publiczności). W przypadku braku wyznaczonych miejsc, widzowie muszą zachować odległość minimum 1,5 m. Obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust.
 • Na otwartym powietrzu jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników to maksymalnie 1 osoba na 5 m2. Zachować należy co najmniej 1,5 m odległości od innych osób poprzez wyznaczenie miejsc dla publiczności znakami poziomymi. Jeśli nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób, wówczas obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

http://www.barlinek.pl/aktualnosci/893-koronawirus-informacje-2

Żródło: https://www.gov.pl

Aplikacja mobilna - Twój parasol

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. Aplikacja jest BEZPŁATNA.

Do pobrania z:

 • Google Play;
 • App Store;

                                                                                                            Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                                             oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                                                   Eliza Stefaniuk

 

 Źródło: https://twojparasol.com/

Ciąża bez alkoholu

9 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS (ang. World FAS Day), Dzień Świadomości FASD (ang. FASD Awareness Day). ) – mający na celu uświadomienie przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. Cyfra 9 jest w tym przypadku symboliczna i wiąże się z okresem ciąży trwającym 9 miesięcy.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują m.in. uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, a także wady rozwojowe.

 

Mity na temat alkoholu:

 • Istnieje bezpieczna dla płodu i ciężarnej ilość alkoholu.
 • W ciąży wskazane jest picie niewielkich ilości czerwonego wina.
 • Niebezpieczeństwo wynikające z picia alkoholu występuje jedynie w pierwszym trymestrze ciąży.

Zapamiętaj!

 • Jesteś w ciąży i chcesz urodzić zdrowe dziecko? Nie ryzykuj! Bądź odpowiedzialna!
 • Żadna ilość alkoholu w ciąży nie jest bezpieczna.

Z uwagi na sytuację w kraju  związaną z koronawirusem covid-19 i Państwa bezpieczeństwem, w roku 2020 nie zostało zorganizowane otwarte spotkanie nt. „FAS - funkcjonowania dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym” skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Barlinek, w szczególności kobiet w ciąży.

W ramach działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barlinku, w miesiącu wrześniu br. placówki służby zdrowia (przychodnie, Poradnia K) oraz punkty apteczne zostaną doposażone w materiały profilaktyczne dotyczące tematyki FAS skierowane do kobiet w ciąży.

Ponadto zachęcam Państwa do zapoznania się z kampanią Ciąża bez alkoholu http://www.ciazabezalkoholu.pl/, prowadzoną na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowaną ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

 

 

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                                                                                     oraz Przeciwdziałania Narkomanii

                                                                                             Eliza Stefaniuk

Obrazek - notes

Podkategorie