rewitalizacja Równa - cd
logo-konkurs marszałka
herb-barlinka

 

 

 

 

W ostatnich latach dzięki wsparciu funduszy unijnych Równo zyskało świetlicę wiejską, asfaltową drogę do Laskówka oraz plac rekreacyjny w centrum wsi.

 

Równolegle dzięki zaangażowaniu Pani Sołtys pojawiły się inicjatywy mieszkańców współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W tym roku ze środków Gminy Barlinek, Sołectwa Równo i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Grantu Sołeckie 2017” wyremontowano budynek gospodarczy, który będzie pełnił rolę „Muzeum Wsi”.

Obiekt ten jest umiejscowiony w sąsiedztwie wspomnianego placu rekreacyjnego. Do tej pory służył za skład opału.

 

 

rewitalizacja Równa - muzeum z zewnątrz

rewitalizacja Równa - muzeum wewnątrz

Przedstawiciele Gm. Barlinek w czasie Święta Niepodległości

11 Listopada odbyły się tradycyjne obchody Święta Niepodległości.

Po Mszy Św. w intencji Ojczyzny, która odbyła się w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny złożono symboliczne wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

las po wichurach

Jak powinni postępować właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego?

Starosta Myśliborski, w związku z ostatnimi wichurami, przypomina, że każdy właściciel lasu jest zobowiązany,wykonywać uprzątnięcia wywrotów, wiatrołomów w ramach zaplanowanych zabiegów gospodarczych, które są zapisane w uproszczonych planach urządzenia lasu, bądź inwentaryzacji stanu lasu, a pozyskane drewno zgłaszać właściwemu terytorialnie Nadleśnictwu do ocechowania i uzyskania świadectwa legalności jego pozyskania.


Jeżeli w dokumentacji urządzeniowej lasu nie będzie zaplanowanych zrębów na ten czas na tej powierzchni, właściciele lasu muszą złożyć wniosek do Starosty Myśliborskiego o wydanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu w przypadkach losowych (druk do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 51, II piętro oraz ze strony internetowej: https://www.powiatmysliborski.pl/strony/menu/122.dhtml)


Jest to bardzo skomplikowany proces. Dlatego decyzja, co należy robić na danej powierzchni leśnej musi być poprzedzona oględzinami.


Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu myśliborskiego mogą otrzymać nieodpłatnie pomoc doradczą, której udzielają pracownicy właściwego terytorialnie nadleśnictwa. Pracownicy nadleśnictwa, prowadzący sprawy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na wniosek właściciela lasu dokonają oględzin każdej powierzchni leśnej. Są one potrzebne, żeby móc określić, jak postępować na danej powierzchni leśnej.


Starosta sprawuje jedynie nadzór nad lasami, natomiast w kwestii uprzątnięcia właściciele niestety muszą sobie poradzić sami. Myślimy jednak, że nadleśnictwa będą w stanie każdemu właścicielowi udzielić niezbędnych informacji.

 

Informacje przygotował:
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

Burmistrz z nauczycielami

13 października w Barlineckim Ośrodku Kultury obchodzono dzień Edukacji Narodowej.  Z tej okazji burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński wręczył nagrody dla wyróżnionych nauczycieli, w części artystycznej natomiast wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Barlinku. 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: radny województwa zachodniopomorskiego Józef Jerzy Faliński oraz członek zarządu powiatu myśliborskiego Ryszard Wiśniak. Byli również przedstawiciele placówek oświatowych oraz radni Barlinka wraz z Przewodniczącym Mariuszem Maciejewskim.

 

 

 

 

Inauguracja Roku Kulturalnego - zdjęcie grupowe

W kawiarni artystycznej Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018. Na wstępie podsumowano miniony rok w kulturze, który był przepełniony wieloma interesującymi wydarzeniami między innymi dzięki wsparciu sponsorów.

Statuetki „Pegaza” za współpracę z Barlineckim Ośrodkiem Kultury wyręczali Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński oraz Dyrektor BOK Brygida Liśkiewicz. A otrzymali je:  GBS Bank, Gaspol, BTBS, Nadleśnictwo Barlinek, TUiR Warta, PWiK Płonia, PGK Sp. z o.o., Skotrans – Paweł Skowron, B.fT Bartłomiej Karaszewski.

W części artystycznej spotkania wspominano wielkiego artystę, kabareciarza, mieszkańca Barlinka Jana Kandra.

 

Podkategorie