moment podpisania porozumienia

Zadanie polegające na budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży na Górnym Tarasie w Barlinku – działka nr 810/3 obręb 1 Barlinek, obejmuje w swym zakresie:

  • montaż urządzeń zabawowych tj. dwa zestawy zabawowe, zestaw sprawnościowy, karuzela dla niepełnosprawnych, huśtawka wahadłowa poczwórna, huśtawka wahadłowa oraz linarium piramida,
  • montaż ławek rekreacyjnych oraz koszy na śmieci,
  • montaż tablicy informacyjnej,
  • wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu,
  • wykonanie nasadzeń z krzewów liściastych tj. głóg pośredni, jarząb pospolity oraz kasztanowiec czerwony,
  • wysiew trawnika.

 

Zaprojektowana została nawierzchnia z piasku obejmująca powierzchnię zajmowaną przez urządzenia zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa do każdego z nich, pozostała część nawierzchni (poza częścią pod urządzenia i ich strefami bezpieczeństwa) pokryta trawą. Ciągi piesze, ścieżki rekreacyjne – wykonane zostaną z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, przeznaczonej do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, ścieżki rowerowe, edukacyjne i leśne, place zabaw oraz siłownie na świeżym powietrzu – HanseGrand. Teren placu zabaw otaczać będzie zieleń w postaci żywopłotu z krzewu liściastego. Wykonane zostaną nasadzenia mające za zadanie ochronę przed wiatrem, kurzem oraz spalinami.

 

Zadanie zostanie wykonane przez Gminę Barlinek przy udziale:

  1. Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, która użyczyła teren działki pod budowę placu zabaw oraz poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej w kwocie 20.000,00 zł;
  2. Lions Club Barlinek – który dofinansuje inwestycję, w zakresie zakupu urządzeń zabawowych o kwotę 40.000,00 zł.

 

 

W dniu 28 marca 2018 r. podpisana została umowa na roboty z firmą MADEX Sp. z o.o..

Wykonanie przedmiotu zamówienia planowane jest na 15 maja 2018r.  

 

WARTOŚĆ:    

ROBOTY BUDOWLANE – 548.383,26 ZŁ
INSPEKTOR NADZORU – 3.600,00 ZŁ
POZOSTAŁE – 295,00 ZŁ

 

mapa zagospodarowania terenu

 

moment podpisania umowy

W czwartek 29.03.2018 roku w Urzędzie Miejskim Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i Pani Beata Najmrodzka właścicielka firmy SANBUD Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe podpisali umowę na przebudowę drogi w Rychnowie (etap II), która będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej Ø200 (156 mb ) wraz z wpustami deszczowymi, osadnikiem i  separatorem oczyszczającym wody deszczowe oraz na wykonaniu jezdni z nawierzchni  z kostki betonowej na odcinku 204mb o szerokości od 4 do 4,5 m. Wartość podpisanej umowy wynosi 599 868,76 zł.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zadanie będzie zrealizowane  do końca września 2018.

 

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi Ożar

W poniedziałek 05.03.2018 roku Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński  i  Henryk Kolasa  reprezentujący firmę  REBUDROG Sp. z o.o.  Rębusz k. Bierzwnika  podpisali umowę na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi we wsi Ożar". Wykonawca robót budowlanych został wybrany w przetargu  nieograniczonym. Wartość umowy wynosi: 498 550,84 zł brutto. Przebudowywany odcinek jest drogą gruntową prowadzącą od drogi powiatowej (odcinek z brukowca) do kolonii w miejscowości Ożar. Rezultatem inwestycji będzie 620 mb drogi o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami z kruszywa. Gmina Barlinek w dwóch ostatnich latach zrealizowała trzy podobne inwestycje na drogach gruntowych: odcinek Równo – Laskówko (2,9 km); odcinek od drogi powiatowej do miejscowości Stara Dziedzina (0,8 km) i do miejscowości Nowa Dziedzina (1,2 km). W przyszłym roku planowana jest realizacja przebudowy drogi do miejscowości Pustać w podobnej technologii.

 

Burmistrz podpisuje umowę na przebudowę drogi we wsi Ożar
 Podpisanie umowy w sprawie przebudowy drogi we wsi Ożar.

ozdobnik

Za nami głosowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. W ubiegłym roku ta forma konsultacji projektów inwestycyjnych wśród mieszkańców naszej gminy cieszyła się dużą popularnością. Oddano 3262 głosów na 5 projektów. Największe poparcie uzyskał projekt „Budowa chodnika przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie”.

Przed nami trzecia edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2019.

1 marca 2018 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie „przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok”. Od 1 do 30 kwietnia będzie można składać poparte minimum 25. podpisami wnioski projektów inwestycyjnych. Po weryfikacji formalnej od 28 maja  do 22 czerwca wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 16 lat będą mogli oddać głos na jeden projekt. Najpóźniej do 06 lipca zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie gminy Barlinek w 2019 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1. roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do trzeciej edycji „Budżetu Obywatelskiego Barlinka” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka

 

 

Wszystkie niezbędne informacje i formularze:

 

Burmistrzowie miast partnerskich

W dniach 26. – 28. 01.2018 w Barlinku gościliśmy Radnych Rady Miasta Schneverdingen. Wizyta związana była z obchodami 25. rocznicy współpracy pomiędzy naszymi gminami. W piątek delegacja wzięła udział w obchodach Święta Miasta,  w czasie którego Pani Burmistrz Meike Moog – Steffens oraz Przewodniczący Rady Miasta Schneverdingen Dieter Möhrmann mówili o pozytywnym wpływie współpracy pomiędzy naszymi miastami. W sobotę rano delegacja wzięła udział w obchodach rocznicy wyzwolenia Oflagu II C Woldenberg w Dziedzicach składając także wieniec pod pomnikiem ofiar. Później wraz z radnymi Rady Miejskiej w Barlinku odbyła się  konferencja prasowa, podsumowująca 25. lecie współpracy. Konferencję rozpoczął Burmistrz Barlinka – Dariusz Zieliński, który przedstawił historię współpracy oraz jej najważniejsze elementy. Po wystąpieniu Burmistrza rozpoczęła się dyskusja. Goście honorowi spotkania czyli Józef Wawrzyniak oraz Ryszard Wiśniak, opowiedzieli o początkach współpracy oraz o tym jakie uczucia towarzyszyły im przy podpisywaniu umowy o współpracy 14 czerwca 1993 roku. Konferencja zakończyła się złożeniem podpisów specjalnie na tę okazję przywiezionej Złotej Księdze Schneverdingen.

 

Podkategorie