Zachodnipomorski Program Antysmogowy

logotyp fundusze

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY

 

Burmistrz Barlinka przypomina o możliwości składania zgłoszeń o przyznanie grantu  w wysokości:

 • 7 500 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła,
 • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
 • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

 

Czytaj więcej na temat Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

notes
Informacja o obostrzeniach

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Informacja pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/

 

Logo OPS

Podstawa prawna - ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe (opublikowana 4 stycznia 2021 r.)

Dnia 5 stycznia  weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych z tzw. dopłatą do czynszu. Najemcy i podnajemcy mieszkań w Barlinku, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii, mogą złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku wnioski o przyznanie dodatku powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, dodatek nie jest przyznawany właścicielom mieszkań

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku? Do kiedy składać wnioski?

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją – „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”;
 2. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego;
 3. oświadczenie, że lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r.;
 4. oświadczenie o tym, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 5. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek strony złożony  nie później niż 31 marca 2021 r.

Ważne !  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest świadczeniem jednorazowym.

 

Miejsce złożenia wniosku:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek

I piętro - pokój nr 15

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 95 74 60 014 wew. 45

życzenia z okazji Dnia Sołtysa

życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Dzień Sołtysa to święto obchodzone 11 marca w celu okazania wdzięczności i szacunku osobom piastującym to stanowisko. Z okazji tego święta organizowane są spotkania, biesiady oraz rozmaite konkursy. Jednakże ze względu na trwającą pandemię jedyną formą ukazania wdzięczności za pracę na rzecz lokalnej społeczności są życzenia składane za pośrednictwem środków masowego przekazu. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować za pracę oraz poświęcenie wszystkich Sołtysów, a także życzyć zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pełnieniu obowiązków i spełnienia w roli przedstawiciela lokalnej społeczności. Niech efekty Waszej pracy pozytywnie wpłyną na przyszłe pokolenia.


Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka


Mariusz Maciejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Podkategorie