dzieci w zatoczce autobusowej

Oddano do użytku zatokę autobusową przy ul. Kombatantów. Zadanie to było realizowane w ramach projektu pod nazwą "Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy", który jest współfinansowany ze środków  unijnych. Jego wartość całkowita to 3.065.000 a uzyskane dofinansowanie wynosi 2.549.000 zł.

Dla usprawnienia i bezpieczeństwa poruszających się tam aut i osób pieszych wprowadzono  zmiany w organizacji ruchu – plan w załączeniu.

Wartość wykonania zatoki to 125. 300 zł.

Wykonawcą inwestycji była firma  TOM BRUK.

 

zatoczka autobusowa

zatoczka autobusowa z oddali

zatoka autobusowa

 

logosy sponsorskie

burmistrz Barlinka odbiera wyróżnienie

Z rąk naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka odebrał wyróżnienie przyznane naszej gminie za udział w konkursie na gminę o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za 2016 rok.

W bieżącym roku Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłosiła konkurs dotyczący elektronicznych rozliczeń podatkowych. W gminach, które przystąpiły do współpracy,  promowane były wszelkie rozwiązania ułatwiające elektroniczne rozliczenie się podatników. Taką akcję prowadziliśmy również w Barlinku. Dzięki aktywności naszych mieszkańców uzyskaliśmy wynik prawie 55% zeznań złożonych drogą elektroniczną, co dało nam 10. w konkursie.

 

książki

 

Schneverdingen - zdjęcie grupowe

W ostatni weekend wakacji w naszym mieście partnerskim odbywa się Święto Kwitnienia Wrzosów, którego kulminacją jest koronacja Królowej Wrzosów. Na zaproszenie Pani Burmistrz Meike Moog – Steffens i Królowej Wrzosów na koronację 73. Królowej Wrzosów z Barlinka przyjechali: Królowa Puszczy Barlineckiej – Weronika Motyka, Boginka Moriana – Aleksandra Motyka oraz inspektor ds. współpracy zagranicznej Magdalena Walaszczyk i radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński.

Elementem, który zawsze ubarwia koronację Królowej jest korowód tworzony przez stowarzyszenia i organizację zrzeszone w Schneverdingen oraz okolicach, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Schneverdingen… po prostu warto żyć”. Królowa Puszczy i Boginka Moriana także brała udział w korowodzie rozdając swoje widokówki i promując nasze piękne miasto.

Święto Kwitnienia Wrzosów to najstarsza i największa impreza organizowana w tym regionie, dlatego też cieszy się ona wielką popularnością nie tylko wśród mieszkańców, ale także wśród licznie przybyłych gości. Nowo wybraną Królową Wrzosów została Annika Friedrich. 

Królowa Puszczy Barlineckiej pogratulowała i zaprosiła nowo wybraną Królową Wrzosów do Barlinka.

 

moment podpisania umowy

Szpital Barlinek Sp. z o.o. informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki – Szpital Barlinek Sp. z o.o. - podjęło w dniu 26 lipca 2017 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 1450 nowych udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł każdy. Zgodnie z zawartą w dniu 26 lipca 2017 roku umową pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Spółką wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objął Powiat. Wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi obecnie 10.000.000,00 zł z następującym podziale procentowym udziałów: Gmina Barlinek – 85,49%, Powiat Myśliborski – 14,51%.

Lada dzień firma  Strabag Sp. z o.o. przystąpi do przebudowy drogi gminnej w Mostkowie. Będzie to 400. metrowy odcinek od drogi wojewódzkiej 156 do drogi powiatowej. Zakres prac obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie wyrównania i ułożenie dwóch warstw z mas bitumicznych.

Roboty nawierzchniowe poprzedzone zostaną niezbędnymi pracami brukarskimi i montażem wpustów deszczowych. 

Wartość robót  to ok. 734 800 zł brutto. Prace potrwają przez najbliższe trzy miesiące.

Inwestycja jest dofinansowana w 63% z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach  2014-2020.

 

Podkategorie